Projekt Oblastních Metodiků ČBF

Od srpna 2017 doplňuje ČBF v rámci strategie rozvoje a popularizace basketbalu v ČR skupinu programů zaměřenou na mládežnický a dětský basketbal o projekt Oblastních Metodiků ČBF (OM). Startuje tak rozvojový projekt České Asociace Basketbalových Trenérů (ČABT), který si klade za cíl rozvoj a rozšíření členské základny ČBF především na regionální úrovni. Cílovými skupinami projektu jsou nejen hráči a hráčky, ale stejně tak trenéři a trenérky a potenciální zájemci o činnost v basketbalu dětí a mládeže. Pro pilotní fázi projektu, která bude probíhat v sezóně 2017/18, byla vybrána oblast Vysočina, v které došlo v uplynulých letech k výraznému úbytku týmů mládeže, a některé kluby přerušili či ukončili svoji činnost.

Cíle projektu OM jsou následující:

1. odborný a osobnostní rozvoj trenérů klubů formou pravidelné, dlouhodobé a individuální spolupráce při trénincích, utkáních a přípravách na ně

2. úprava obsahu a průběhu tréninkového procesu se zaměřením na pohybový rozvoj dětí v kategoriích přípravek, minibasketbalu a basketbalu žáků a žákyň

3. metodická podpora malých klubů, kroužků a zájmových skupin působících na regionální úrovni (v krajských a oblastních soutěžích) + zvýšení jejich počtu

4. zvýšení počtu hráčů a hráček působících v těchto klubech, basketbalových a sportovních kroužcích

Projekt Oblastních Metodiků (OM) podporuje nově budovanou koncepci ČBF směrem k basketbalu dětí a široké členské základně. Přímé působení a spolupráce s kluby a trenéry v oblasti podporuje péči o začínající malé hráče a hráčky. Servis, který v osobě OM poskytuje ČBF stávajícím trenérům a klubům, má za cíl nejen zkvalitnit jejich činnost, ale i podmínky pro tuto činnost. Zapojení klubů a jednotlivých trenérů v projektu je dobrovolné a bezplatné. Metodik ČBF svojí činností podporuje fungování menších klubů, družstev a basketbalových kroužků tak, aby umožnil jejich další rozvoj a růst.

Cíle pro rozvoj a posílení dětského basketbalu naplňuje OM v oblasti ve spolupráci s TMK oblastí a s trenéry SpS a SCM klubů nejen organizací modelových tréninků, klinik, seminářů a školení pro trenéry licence C, ale také diskusemi s trenéry v klubech či při individuálních sezeních nad problematikou pohybové přípravy a tréninků dětí.

Začínajícím trenérům a zájemcům o trénování pak spolupráce s OM usnadní samotné zahájení činnosti, přičemž OM je podporou v prvních měsících působení začínajících trenérů. Individuální přístup mj. zkrátí iniciační fáze vstupu do trénování a minimalizuje možné chybné kroky v úvodní fázi kariéry začínajícího trenéra. OM působí v pozici kouče a mentora a svojí pravidelnou a dlouhodobou činností napomáhá k růstu trenérů jako osobností a odborníků.

V rámci možnosti a potenciálů oblasti pak OM iniciuje vznik nových klubů a zájmových uskupení zaměřujících se na pohybovou průpravu dětí a basketbal. Úzká a intenzivní spolupráce s vedoucími těchto klubů je jednou z hlavních náplní OM. „Vedlejším produktem“ činnosti OM by mělo být zvýšené povědomí o basketbalu, činnosti a projektech ČBF v oblasti, a to nejen u basketbalové veřejnosti, ale i u pracovníků ZŠ, DDM a organizací zabývajících se sportováním dětí a mládeže.

Pilotní fázi projektu v sezóně 2017/18 realizuje ČABT jedním oblastním metodikem ve vybrané oblasti Vysočina. Projekt je v tuto chvíli zajištěn z rozpočtu ČABT pro rok 2017. Oblastní Metodik pak jako specialista ČBF podléhá kontrole ČABT, která je garantem projektu Oblastních Metodiků. V organizační struktuře ČBF jsou OM v přímé interakci s TMK dané oblasti, se kterou koordinují svoji činnost. Pravidelná a provázaná spolupráce pak probíhá mezi OM a Regionálními Manažery ČBF s cílem efektivní podpory klubů v jednotlivých oblastech realizace jejich činnosti.

Fakta o projektu Oblastních Metodiků ČBF

Zahájení projektu OM: srpen 2017 (V rámci zahájení projektu se počítá s jeho „pilotní fází“ = zahájení projektu v 1 oblasti. Následné rozšíření projektu do potřebného obsazení oblastí je plánováno na období 2 – 3 let plynutí projektu.)

Předpokládaná doba trvání projektu: nejméně 8 – 10 let

Personální zajištění: Oblastní Metodici ČABT ČBF (po provedení vyhodnocení pilotní části projektu dojde k upřesnění optimálního počtu OM)

Garant projektu: Česká Asociace Basketbalových Trenérů (ČABT)

Tento materiál je ke stažení ZDEAktuální informace

07.12.2017

Metodický věstník ČABT č.3
Sobota s basketbalem

Návod pro ty, kdo by chtěli uspořádat zábavný den plný basketbalu pro mladé hráče a hráčky. Ke stažení zde: Metodický věstník ČABT č.3 - Sobota s...

více

03.10.2017

Projekt Oblastních Metodiků ČBF
Popis projektu a náplň činnosti

Od srpna 2017 doplňuje ČBF skupinu programů zaměřenou na mládežnický a dětský basketbal o projekt Oblastních Metodiků ČBF (OM). Startuje tak rozvojový projekt České Asociace...

více

13.03.2017

Minibasketbal - Základy tréninku
Metodický materiál

Do sekce Metodické materiály byl přidán nový dokument Minibasketbal - Základy tréninku pro basketbalové trenéry dětí od 9 do 13 let.

více