Vítejte…

Sdružení basketbalových trenérů (SBT) jako součást České basketbalové federace (ČBF) sdružuje trenéry působící v basketbalových klubech, oddílech a školách na území České republiky, jimž byla dle Trenérského řádu ČBF vydána trenérská licence. Činnost SBT se řídí statutem SBT, stanovami, řády a směrnicemi ČBF a platnými obecně závaznými právními předpisy.

Nejvyšším orgánem SBT je celostátní konference, která se schází jednou ročně. Celostátní konference volí každé čtyři roky sedmičlenný výbor SBT (osmým členem výboru je přímo nominovaný zástupce trenérů NBL a ŽBL), který prostřednictvím svých pravidelných schůzí zajišťuje funkčnost SBT. Schůze výboru SBT se řídí jednacím řádem.

Součástí SBT je Komise mládeže, jejímž hlavním úkolem je komplexní zajištění rozvoje basketbalu dětí a mládeže.

V rámci SBT jsou v jednotlivých oblastech ČR ustanoveny trenérsko - metodické komise (oblastní TMK), které zajišťují především vzdělávání trenérů, výběr a sledování talentované mládeže, spolupráci se školami, spolupráci s oblastními STK, přenos informací z výboru SBT.Aktuální informace

30.11.2015

Obnovení činnosti SBT
Praha, 30.11.2015

V návaznosti na Celostátní konferenci SBT, která proběhla v Praze dne 30.11.2015, byla obnovena činnost SBT. Aktuální informace naleznete v sekci Dokumenty - Zápisy ze schůzí...

více

09.10.2014

Web SBT
Ukončení aktualizace

Rozhodnutím výboru ČBF byly na podzim roku 2013 zřízeny 4 odborné komise: Komise vrcholového basketbalu - chlapci (KVB-CH) Komise vrcholového basketbalu - dívky (KVB-D)...

více

25.09.2014

Výběrové řízení
Trenér RD juniorek U18

Výbor ČBF vyhlašuje výběrové řízení na místo hlavního trenéra pro reprezentační družstvo juniorek U18. Uzávěrka přihlášek je 7. října 2014,...

více